Krav om mundbind I Greve Skytteforening.

Med udgangspunkt i DGI’s retningslinjer, indføres øjeblikkeligt krav om brug af mundbind i Greve Skytteforening.

Det betyder:

 • Mundbind skal bæres ved ankomst og ophold i foreningens lokale, samt til og fra skydebanen.
 • Kravet gælder alle på 12 år og derover.

Der er enkelte undtagelser:

 • Mundbind skal ikke bæres under selve skydningen. Det gælder både skytter, trænere og skydeledere.
 • Mundbind skal ikke bæres når man sidder ned i klublokalet.
 • Mundbind kan løftes/fjernes under kortvarig indtagelse af mad og drikke.

Forsamlingsforbuddet betyder at:

 • Der må højst forsamles 10 personer i alderen 22 og derover – inkl. trænere, skydeledere og andre frivillige.
 • For børn og unge til og med 21 år, gælder at 50 må forsamles. Her må nødvendige voksne *) være tilstede som en del af forsamlingen. Men hvis blot en skytte i alderen 22 og derover deltager i skydningen, gælder forsamlingsforbuddet på 10.

  *) Nødvendige voksne er trænere, banehjælpere og skydeledere og altså ikke forældre. Vi henstiller derfor fortsat til, at skytter i videst muligt omfang lader forældrene blive hjemme.

Med den nuværende opdeling af skydedage efter klasser, og især fordi vi ikke optager nye medlemmer for tiden, bør forsamlingsforbuddet ikke påvirke vores træning men skal naturligvis respekteres.

Bestyrelsen vurderer løbende situationen, og vil evt. indføre skydehold/ -tider eller yderligere opdeling af skytter hvis det skønnes nødvendigt.

Vi minder alligevel lige om:

 • Mandag er træningsaften for BK og JUN og KUN for disse klasser.
 • Tirsdag er træningsaften for pistolskytter og KUN for pistolskytter.
 • Torsdag er træningsaften for øvrige skytter og KUN for øvrige skytter.

Møder du op på en aften, der ikke er målrettet DIN klasse/skydning, vil du blive afvist.

Husk i øvrigt at mundbind ikke erstatter de øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det er et supplement!

 • Hold afstand
 • Host/nys i albueleddet/ærmet
 • Vask/sprit hænderne af ofte.

Vi ønsker at opretholde træningen og vil strække os langt for at det kan lade sig gøre.
Men vi skal passe på både os selv og hinanden, så intet af det ovenstående er til diskussion.