Vi åbner!! (men forsigtigt)

Glæd Jer!! Vi har flyttet udstyret til vores udendørsbaner så puds bare sigteøjet og find det varme tøj frem. Vi åbner torsdag efter Påske, selvfølgelig under iagttagelse af de gældende corona restriktioner for aktiviteter på vore 25 og 50 m skydebaner:

 • Klubhus og opholdsfaciliteter skal holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteterne afspærres så lokaler evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen. Toiletfaciliteter må benyttes.
 • På skydebanen skal skytter sikre, at de holder mindst 2 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip).
 • Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand og undgå fysisk kontakt, men kan i begrænset omfang, forestå nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v.
 • Instruktører/trænere/hjælpere kan med fordel bære visir eller mundbind. Der skal sprittes hænder mellem hjælp af forskellige skytter.
 • Mundbind skal bæres på skydebaner og ved gennemgang af klubhuse. Der skal ikke bæres mundbind under selve skydningen.

Og selvfølgelig som hidtil: Sprit, sprit, sprit. Og husk også håndklæde til at lægge over måtten til albuer.

Disse restriktioner er i kraft til og med den 5. april og vi afventer med spænding evt. lempelser.

Som det ser ud inden eventuelle lempelser, vil vi beholde den samme opdeling af skydedage, som vi har haft på 15 m banen, dvs.

Mandag 18.30 – 20.00 – BK og Junior riffelskytter
Tirsdag 18.30 – 20.00 – Pistolskytter
Torsdag 18.30 – 20.00 – Voksne riffelskytter

Ovenstående retningslinjer betyder desværre at vi ikke kan tage imod nye skytter. Men skulle du være interesseret, kan du blive skrevet op og vil derefter blive kontaktet lige så hurtigt vi mener det kan lade sig gøre.

Greve Skytteforening Corona-lukker med øjeblikkelig virkning

Regeringen har her mandag den 7.12 meldt ud, at blandt andet foreningslivet, skal lukkes ned fra onsdag den. 9.12.

Årsagen ligger i at smittetallene på blandt andet vestegnen stiger alt for meget.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at lukke Greve Skytteforening med øjeblikkelig virkning.

Vi kunne have holdt åben både mandag og tirsdag, men i lyset af at situationen er alvorlig, ønsker vi ikke at udsætte hverken de frivillige eller medlemmer for en unødvendig risiko.

Vi håber og forventer, at der bliver åbnet igen efter nytår, men følg med her på hjemmesiden og på Facebook, hvor der vil komme opdateringer i forhold til genåbning.

Krav om mundbind I Greve Skytteforening.

Med udgangspunkt i DGI’s retningslinjer, indføres øjeblikkeligt krav om brug af mundbind i Greve Skytteforening.

Det betyder:

 • Mundbind skal bæres ved ankomst og ophold i foreningens lokale, samt til og fra skydebanen.
 • Kravet gælder alle på 12 år og derover.

Der er enkelte undtagelser:

 • Mundbind skal ikke bæres under selve skydningen. Det gælder både skytter, trænere og skydeledere.
 • Mundbind skal ikke bæres når man sidder ned i klublokalet.
 • Mundbind kan løftes/fjernes under kortvarig indtagelse af mad og drikke.

Forsamlingsforbuddet betyder at:

 • Der må højst forsamles 10 personer i alderen 22 og derover – inkl. trænere, skydeledere og andre frivillige.
 • For børn og unge til og med 21 år, gælder at 50 må forsamles. Her må nødvendige voksne *) være tilstede som en del af forsamlingen. Men hvis blot en skytte i alderen 22 og derover deltager i skydningen, gælder forsamlingsforbuddet på 10.

  *) Nødvendige voksne er trænere, banehjælpere og skydeledere og altså ikke forældre. Vi henstiller derfor fortsat til, at skytter i videst muligt omfang lader forældrene blive hjemme.

Med den nuværende opdeling af skydedage efter klasser, og især fordi vi ikke optager nye medlemmer for tiden, bør forsamlingsforbuddet ikke påvirke vores træning men skal naturligvis respekteres.

Bestyrelsen vurderer løbende situationen, og vil evt. indføre skydehold/ -tider eller yderligere opdeling af skytter hvis det skønnes nødvendigt.

Vi minder alligevel lige om:

 • Mandag er træningsaften for BK og JUN og KUN for disse klasser.
 • Tirsdag er træningsaften for pistolskytter og KUN for pistolskytter.
 • Torsdag er træningsaften for øvrige skytter og KUN for øvrige skytter.

Møder du op på en aften, der ikke er målrettet DIN klasse/skydning, vil du blive afvist.

Husk i øvrigt at mundbind ikke erstatter de øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det er et supplement!

 • Hold afstand
 • Host/nys i albueleddet/ærmet
 • Vask/sprit hænderne af ofte.

Vi ønsker at opretholde træningen og vil strække os langt for at det kan lade sig gøre.
Men vi skal passe på både os selv og hinanden, så intet af det ovenstående er til diskussion.

Udendørssæsonen er slut og der indføres et midlertidigt stop for optagelse af nye medlemmer.

Med dagens våbeneftersyn på udendørsbanen, er udendørssæsonen 2020 nu officielt slut. Næste gang der skydes, bliver på Arenaskolen i uge 42.

Det er tidligere meldt ud at juniorskytter i indendørssæsonen, skulle skyde på onsdage. Men da flere har givet udtryk for at det ville være problematisk (umuligt), har vi i stedet valgt at lægge de få skytter vi har i klasserne BK og Junior sammen på én skydedag.

Fordelingen er derfor…
– BK og Junior skyder på mandage.
– Pistolskytter skyder på tirsdage.
– Øvrige skyder på torsdage.

Vi opfordrer til at forældre til BK- og Juniorskytter så vidt muligt undlader at tage ophold i foreningen mens de unge mennesker skyder.

Dette er en midlertidig ordning, der vil blive evalueret. Formålet er at sprede skytterne så meget som muligt. Viser det sig at fremmødet bliver anderledes end forventet, vil vi så hurtigt som muligt, finde en anden løsning.

Midlertidigt stop for optagelse af nye medlemmer.

Af samme grund (Corona), må vi med stor ærgrelse, sige midlertidigt stop for optagelse af nye medlemmer.

Med udgangspunkt i foreningens meget begrænsede fysiske rammer under Arenaskolen og myndighedernes retningslinjer for adfærd i forbindelse med Covid-19, og ikke mindst den seneste tids rekordstore smittetal, vurderer vi at det vil være uforsvarligt at tage imod nye medlemmer pt.

Det er en udvikling vi er super ærgerlige over og foreningens bestyrelse følger naturligvis situationen nøje med henblik på så hurtigt som overhovedet muligt igen at kunne byde velkommen til nye medlemmer.

Tak for udendørssæsonen 2020 – velkommen i indendørssæsonen 2020-2021.

(fr/hr. Corona, du behøver ikke følge med)

KLUBMESTERSKAB 2020


Lørdag den 19.september afholdes klubmesterskaber i Greve skytteforening.
Sæt derfor et STORT kryds i kalenderen og aflys alle andre aftaler!

Henover sommeren er der blevet trænet skydning til den helt store guldmedalje.

Nu skal guldmedaljen vindes!

Er du medlem af Greve skytteforening, så kom og vær med!
Sæt smilet fast under næsen, tag dit bedste humør under armen og placer Ja-hatten på hovedet.

Vi har planlagt en dag med masser af samvær, hygge og skydning. Så alt hvad der nu mangler, er en masse tilmeldinger.

Læs indbydelsen her

NB!
Er du ikke medlem af Greve Skytteforening, så skulle du tage at melde dig ind.
Vi glæder os til at se dig!


VI ÅBNER – VI MÅ SKYDE!!!

Her til formiddag 15. juni 2020 har politiet langt om længe godkendt vores ombyggede 50 m bane. Pistolbanen er uændret, men nygodkendt af praktiske årsager.

Det betyder, at vi åbner allerede i aften til sædvanlig tid kl. 18.30. Og fordi åbningen kommer så sent i corona forløbet, kan vi endda benytte alle 8 eletroniske baner samt opholdslokalet og toiletterne.

Dog sker åbningen under overholdelse af både de generelle sundhedsfaglige corona retningslinier og de særlige retningslinjer DGI har udsendt til skytteforeningerne.

Bemærk derfor:

 • Der er anbragt dispensere med håndsprit forskellige steder, og alle bedes spritte hænder som det første ved ankomst til foreningen. Der er også engangshandsker til frit brug.
 • Der er ikke adgang til kontoret for andre end den person der har vagten. For at beskytte den der har vagt, er der opsat plexiglas ved lugen.
 • Der er opsat holdere til engangsservietter både i køkken og på toilet. Håndklæder/viskestykker må ikke benyttes.
 • afstandskravet på 1 meter skal overholdes overalt og fysisk kontakt skal helt undgås

Da ikke alle har eget udstyr og våben, har vi valgt at udlægge de nuværende retningslinier fra DGI som følger:

 • alle skytter skal medbringe enten egen standpladsmåtte eller et håndklæde til at lægge over måtten. Ellers må denne ikke benyttes.
 • Der sættes navn på høreværn for dem, der ikke har selv.
 • Kun en skytte pr aften må benytte en skydejakke. Sæt navn på jakkerne, så må vi se, hvordan det går.
 • I udgangspunktet må kun en skytte pr aften benytte et bestemt foreningsvåben. Vi fører i første omgang en liste over brugere af de forskellige våben.

”Pr aften” reglerne bunder i at corona virus dør på overflader efter 3 døgn.

Særligt for instruktører i foreningen:

 • Instruktører skal holde størst mulig afstand men kan i begrænset omfang forestå nødvendig instruktion, våbenjustering, funtionsfejl med mere.
 • Instruktører skal spritte hænder mellem hver hjulpen skytte.

Vi glæder os til at se Jer igen og vi vil gøre vores bedste for at få alt til at glide. Det vigtigste er at vi passer på os selv og hinanden.

Udendørsskydning i Greve skytteforening.

Igennem et stykke tid har der været forhandlet mellem DGI og regering/sundhedsmyndighederne om, hvordan idrætsforeningerne stille og roligt vil kunne starte udendørsaktiviteterne op igen.

DGI har efterfølgende udarbejdet retningslinjer for, hvilke vilkår skydningen vil kunne startes op under.
Du kan læse retningslinjerne her.

Der jo ikke det vi hellere vil, end at komme igang med skydningen, men pt. er vores 50m anlæg under ombygning til elektronisk markering og kan derfor ikke anvendes. Ombygningen er i sin absolut sidste fase og vi forventer, at anlægget vil være klar i starten af maj. Derefter skal politiet lige omkring og godkende anlægget.

Så snart det er på plads, vil vi med udgangspunkt i retningslinjerne, informere om vilkårene for åbning for riffelskydning.

Pistolbanerne er ikke berørt af ombygningen og vi arbejder på at afdække om vi eventuelt kan åbne for skydning på pistolbanerne lidt tidligere.

Både for riffel- og pistolskydning vil der i denne sæson – som det fremgår af retningslinjerne – bliver tale om skydning i en form og på en måde vi aldrig har prøvet før og som vi håber får en ende.

Det vigtigste er dog, at vi passer på os selv og på hinanden.

Følg med på hjemmesiden og følg os på Facebook. Vi orientere så snart der er nyt.

 

Greve Skytteforening holder fortsat lukket.

Nu er der gået 10 dage siden vi så os nødsaget til at lukke ned for alle aktiviteter i Greve Skytteforening. Og det føles allerede som en evighed.

Udsigterne til at vi igen kan sigte ud på banerne er desværre ikke for lyse. Regeringen har forlænget lukningen af Danmark til efter påske og det er naturligvis noget vi støtter op om.

Verden er heldigvis ikke gået helt i stå. Der arbejdes stadig på at gøre vores udendørsbaner klar til udendørssæsonen. En opgave der er “lidt” større i år end andre år. I år skal også vores elektroniske markeringsanlæg tages i anvendelse, så der bygges på livet løs. Ikke den letteste opgave i en tid, hvor det har regnet helt utroligt meget og alt har sejlet. Også skydebanen.


 

Som nogle af jer måske har bemærket, så var der under LDM en konkurrence, hvor deltagerne skulle tage et billede af skytterne fra foreningen, foran de til formålet opsatte DGI-baggrunde. Det var en fristelse, der blev for stor for flere af vores medlemmer og – HURRAAAA – Greve skytteforening vandt med billedet herunder.

Billedet er taget ved LDM pistol i Kirke Hyllinge og forestiller… Ja? hvem mon det er?

Gevinsten vil blive præsenteret i foreningen på et senere tidspunkt.

Der skal ikke herske tvivl om at vi savner trænings-aftnerne, divisions-skydninger og stævnerne for tiden. Det bliver så fedt igen at se Jer alle sammen på banen.

Vi er sikkert også mange, der går og venter spændt på, at der vil blive afholdt generalforsamling. Men bare rolig – så snart vi “kommer på den anden side”, bliver der indkaldt og så bliver det med de 14 dages varsel der er kravet.

Ind til da Hold ud, hold humøret oppe og lad os holde sammen ved at holde afstand!

Greve skytteforening lukker midlertidigt for ALLE aktiviteter.

I den seneste tid har vi alle oplevet, at konsekvenserne af Covid-19, bliver en større og større del af vores hverdag.

Aflysning af alle aktiviteter

Tiden kalder på samfundssind og omtanke og bestyrelsen for Greve Skytteforening har derfor besluttet at tage det ultimative skridt, at lukke ned for alle aktiviteter på ubestemt tid.

Der vil altså hverken være træning i foreningen mandage eller torsdage, ligesom mere private aftaler om træning også skal aflyses.

Generalforsamlingen udskydes

Bemærk at det også betyder at generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid. Normalt skal en generalforsamling afholdes i marts måned ifølge vedtægterne, men da der er tale om force majeur, kan generalforsamlingen udsættes uden at det har konsekvens for klubbens eksistens.

Vi håber naturligvis at disse tiltag kommer til at være hurtigt overstået, men umiddelbart bliver det nok ikke før vi starter udendørs.

Vi sender naturligvis besked ud når vi kan genoptage aktiviteterne.